| JUNI 2017 |

In het kwaliteitsjaarverslag 2016 heeft de SPN het jaarverslag en het kwaliteitsverslag samengevoegd. U leest hierin over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, over de activiteiten van de SPN op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2016 van de SPN, klik hier voor eerdere kwaliteitsverslagen.