In 2015 is de SPN gestart met de toets op hoofdlijnen. Deze kwaliteitstoets is gericht op een aantal kwaliteitseisen, zoals voldoende opgeleid zijn, een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben, registratiegegevens aan Peridos leveren en voldoen aan de norm voor het minimaal aantal counselinggesprekken per jaar.

Jaarlijks rapporteert de SPN aan elke organisatie over de counseling die zij voorgaand jaar hebben uitgevoerd. Deze gegevens zijn gespiegeld aan voorgaande jaren en met de gegevens van de regio.