Opleiding tot counselor prenatale screening
Landelijke informatie over opleiding en nascholing kunt u hier vinden.

Nascholing counseling NIPT
Voor de invoering van NIPT als eerste screeningstest moeten alle counselors zich verplicht nascholen. De nascholingen vinden plaats op donderdag 23 of dinsdag 28 maart 2017 van 17.00-21.00 uur in De Lindenberg, Nijmegen.  Deelname is gratis. Aanmelding is verplicht vanwege accreditatie en catering.
Hier vindt u het programma, de inschrijving is inmiddels gesloten.

DIN 2.1
De DIN 2.1 is de herziene versie van de DIN 2.0; deze is uitgebreid met informatie over de NIPT. De Digitale Individuele Nascholing prenatale screening (DIN) geeft informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. In de DIN 2.1 is een link naar een instructiefilm opgenomen.
De DIN 2.1 is hier te vinden. U kunt deze downloaden (pdf-bestand). U dient de DIN 2.1 af te sluiten met een toets en hierop voldoende te scoren. De toets is ook rechtstreeks te benaderen.