De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is vanuit de Wet Bevolkingsonderzoek vergunninghouder voor prenatale screening. De counseling voor prenatale screening, de kansbepalende prenatale testen voor down-, edwards- en patausyndroom en het SEO vallen onder de Wet op het bevolkingsonderzoek. De SPN coördineert, bevordert, bewaakt en borgt de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio.

De SPN heeft een Bestuur en een Bureau. Het Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepsgroepen die bij de prenatale screening betrokken zijn. Het Bureau voert de taken van het regionale centrum uit.

Klinisch genetisch centrum Nijmegen, voorzitter:
Dr. Dominique Smeets - Radboudumc, Nijmegen
Verloskundige, secretaris en penningmeester:
Dr. Jeanine van der Ven - Kring Verl. Arnhem e.o.
Verloskundige:
Dineke Bokkers-Visscher - Verl. Kring Geld. Vallei
Gynaecologen:
Prof. dr. John van Vugt - Radboudumc, Nijmegen
Drs. Remke Dullemond - JBZ, ‘s-Hertogenbosch
Klinisch chemicus:
Dr. P.M.W. Janssens - Rijnstate, Arnhem


SPN september 2017

Directeur:
Dr. ir. Annette Stolwijk
Deskundigen prenatale screening:
Dr. Esther Sikkel
Caroline Adriaanse
Drs. Desirée Moens-van de Moesdijk
Beleidsmedewerker:
Dr. Marijn Brouwers
Kwaliteitsfunctionaris:
Drs. Monique Bootsma-Fleurkens
Informatiebeheerder:
Inge Verhoogt, MSc
Secretaresses:
Marion van den Heuvel
Rebecca Jansen-Peeters