Gegevens aanleveren via Excel-export
Voor de gegevensuitwisseling van screeningsgegevens naar Peridos hebben verschillende bronsystemen een zogenaamde Excel-exportfuntie voor Peridos ingebouwd. Een centrum kan daarmee een Excel-bestand maken met de screeningsgegevens over een bepaalde periode. Dit Excel-bestand kan vervolgens ingelezen worden in Peridos.

Instructies
Via dezes links vindt u handleidingen voor het invoeren en/of aanleveren van registratiegegevens aan Peridos via de Excel-aanlevering en via de HL7-aanlevering. De handleidingen worden bij aanpassingen in het registratiesysteem geactualiseerd. Astraia-gebruikers kunnen op deze pagina bovendien de benodigde xml-bestanden downloaden. Enkele van deze xml-bestanden zijn per datum gewijzigd. In de bijbehorende handleiding is beschreven hoe de oude xml-bestanden uit Astraia verwijderd kunnen worden.
Voor vragen over het aanleveren van gegevens aan Peridos kunt u contact opnemen met Marijn Brouwers via telefoon: 024 36 66421 of Inge Verhoogt via telefoon 024 36 66418.

Gegevens aanleveren via HL7-koppeling
Veel verloskundige praktijken kunnen op dit moment al gegevens versturen via een HL7-koppeling met Peridos. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de SPN.

Aandachtspunten bij het aanleveren van gegevens
Voor het aanleveren van gegevens aan Peridos is het van belang dat alle (tijdelijke) zorgverleners die verrichtingen hebben uitgevoerd een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben en in Peridos gekoppeld zijn aan de zorginstelling waar ze werken of gewerkt hebben. Ook is het belangrijk dat de gegevens die u registreert compleet zijn, met onder andere een BSN van iedere zwangere en een AGB-code van iedere zorgverlener.