Voor de combinatietest is de bepaling nodig van PAPP-A en fβ-hCG in het bloed van de zwangere. Hiervoor heeft de SPN een samenwerkingsovereenkomst met het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van het Rijnstate in Arnhem. Het laboratorium berekent voor een aantal echocentra ook per zwangere de kans op down-, edwards- en patausyndroom.

Meer informatie:
Modelovereenkomst laboratoria
Kwaliteitseisen laboratoria
Kwaliteitsborging laboratoria