Regionale bijeenkomst
Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
donderdag 12 november 2015

Programma

- Opening
Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-bestuur

- Prenatale screening: landelijke en regionale ontwikkelingen
Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN
Dr. Marijn Brouwers, beleidsmedewerker SPN

- Genetisch onderzoek bij echoscopische afwijkingen; het belang van een tijdige SEO
Drs. Sonja de Munnik, klinisch geneticus, Radboudumc Nijmegen

- Cliëntgerichte counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen
Dr. Linda Martin, psycholoog, onderzoeker en docent, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen en Midwifery Science, VUmc Amsterdam

- Counseling van cliënten met een islamitische achtergrond
Dr. Janneke Gitsels-van der Wal, verloskundige, onderzoeker en docent, Verloskundigenpraktijk Lavita, Zaandam, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen en Midwifery Science, VUmc Amsterdam

- NIPT - Nevenbevindingen, regionale en landelijke resultaten en een blik vooruit
Dr. Brigitte Faas, laboratoriumspecialist klinische genetica, Radboudumc Nijmegen

- NIPT - Resultaten onderzoek, o.a. keuzehulp prenatale testen naar chromosoomafwijkingen
Drs. Lean Beulen, wetenschappelijk onderzoeker, Radboudumc Nijmegen

- Forum: ruimte voor vragen
o.l.v. Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur