De landelijke monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom/SEO zijn gepubliceerd.
In deze monitorrapportages worden gegevens van het prenatale screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek over de jaren 2008 - 2018 gepresenteerd. U vindt ze hier.