| SEPT 2019 |

De SPN Monitor 2018 beschrijft en evalueert de regionale gegevens prenatale screening 2018. De SPN en de andere regionale centra in Nederland verzamelen namelijk registratiegegevens om op landelijk en regionaal niveau inzicht te krijgen in de deelname aan en de kwaliteit van de prenatale screening. Daarnaast heeft de SPN de registratiegegevens nodig om de kwaliteit van de prenatale screening te kunnen bewaken. Dat doen we door behalve op regionaal niveau, ook op praktijk- en op zorgverlener­­niveau de registratiegegevens jaarlijks te evalueren.