Agenda

Jubileum SPN

  • 29-09-2022
  • 14:30 - 20:00
  • Jubileum

De SPN is in 2006 opgericht en bestond dus in 2021 15 jaar. Dat willen we graag vieren op 29 september 2022!

Het programma is als volgt:

Vanaf 13.30          Ontvangst
14.30 – 18.00       Symposium, met onder andere:
- 15 jaar SPN - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur-bestuurder SPN
- Preconceptie dragerschapsscreening - Prof. dr. Lidewij Henneman, hoogleraar patiëntenperspectief genetisch testen, Amsterdam UMC
- Ethische aspecten rondom prenatale zorg - Dr. Anke Oerlemans, ethicus, Radboudumc Nijmegen
- Nevenbevindingen NIPT - Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus, Radboudumc Nijmegen
18.00 - 20.00         Borrel & Buffet

 

Aanmelden voor het symposium kan via onderstaande link:

 15-jarig symposium SPN

 

 

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 551
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat