| MAART 2017 |

Op deze pagina hebben we belangrijke informatie over de NIPT voor u verzameld.

| MAART 2017 |

Ruim 600 mensen namen deel aan de nascholing counseling NIPT van de SPN op 23 en 28 maart 2017. Klik hier voor het programma met links naar de presentaties.

| FEBRUARI 2017 |

De DIN 2.1 is de herziene versie van de DIN 2.0; deze is uitgebreid met informatie over de NIPT.

De Digitale Individuele Nascholing prenatale screening (DIN) geeft informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. In de DIN 2.1 is een link naar een instructiefilm opgenomen.

De DIN 2.1 is hier te vinden. U kunt deze downloaden (pdf-bestand). U dient de DIN 2.1 af te sluiten met een toets en hierop voldoende te scoren. De toets is ook rechtstreeks te benaderen.

| FEBRUARI 2017 |

De SPN en de andere regionale centra in Nederland verzamelen registratiegegevens om op landelijk en regionaal niveau inzicht te krijgen in de deelname aan en de kwaliteit van de prenatale screening. We kijken bijvoorbeeld naar hoeveel zwangeren na counseling kozen voor een combinatietest en/of SEO, hoeveel zwangeren een verhoogde kansuitslag bij de combinatietest hadden, bij hoeveel zwangeren er een vermoeden was op afwijkingen bij het SEO, en of dergelijke cijfers ten opzichte van eerdere jaren veranderd zijn.

Daarnaast heeft de SPN de registratiegegevens nodig om de kwaliteit van de prenatale screening te kunnen bewaken. Dat doen we door behalve op regionaal niveau, ook op praktijk- en op zorgverlener­­niveau de registratiegegevens te evalueren. Klik hier voor de regionale monitor 2015.

| OKTOBER 2016 |

Voor de invoering van NIPT als eerste screeningstest moeten alle counselors zich verplicht nascholen. De SPN organiseert hiervoor een theoretische nascholing op donderdag 23 of dinsdag 28 maart 2017 van 17.00-21.00 uur in De Lindenberg, Nijmegen. Deelname is gratis, aanmelding is verplicht vanwege accreditatie en catering.

Klik hier voor het programma, de inschrijving is inmiddels gesloten.

| SEPTEMBER 2016 |

Minister Schippers heeft een besluit genomen over TRIDENT-2, het wetenschappelijk onderzoek naar de invoering van het aanbod van NIPT naast de combinatietest als test voor de screening op downsyndroom, trisomie 13 en 18. Voorlopig zal de zwangere zelf €175,- betalen voor NIPT; de overige kosten van de test wordt door VWS gesubsidieerd. Ze geeft aan dat NIPT als eerste test op 1 april 2017 van start gaat. Overleg vindt plaats hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan gaan worden.

Voor meer informatie over dit besluit: Kamerbrief over NIPT