| FEBRUARI 2017 |

De SPN en de andere regionale centra in Nederland verzamelen registratiegegevens om op landelijk en regionaal niveau inzicht te krijgen in de deelname aan en de kwaliteit van de prenatale screening. We kijken bijvoorbeeld naar hoeveel zwangeren na counseling kozen voor een combinatietest en/of SEO, hoeveel zwangeren een verhoogde kansuitslag bij de combinatietest hadden, bij hoeveel zwangeren er een vermoeden was op afwijkingen bij het SEO, en of dergelijke cijfers ten opzichte van eerdere jaren veranderd zijn.

Daarnaast heeft de SPN de registratiegegevens nodig om de kwaliteit van de prenatale screening te kunnen bewaken. Dat doen we door behalve op regionaal niveau, ook op praktijk- en op zorgverlener­­niveau de registratiegegevens te evalueren. Klik hier voor de regionale monitor 2015.

| OKTOBER 2016 |

Voor de invoering van NIPT als eerste screeningstest moeten alle counselors zich verplicht nascholen. De SPN organiseert hiervoor een theoretische nascholing op donderdag 23 of dinsdag 28 maart 2017 van 17.00-21.00 uur in De Lindenberg, Nijmegen. Deelname is gratis, aanmelding is verplicht vanwege accreditatie en catering.

Klik hier voor het programma, de inschrijving is inmiddels gesloten.

| SEPTEMBER 2016 |

Minister Schippers heeft een besluit genomen over TRIDENT-2, het wetenschappelijk onderzoek naar de invoering van het aanbod van NIPT naast de combinatietest als test voor de screening op downsyndroom, trisomie 13 en 18. Voorlopig zal de zwangere zelf €175,- betalen voor NIPT; de overige kosten van de test wordt door VWS gesubsidieerd. Ze geeft aan dat NIPT als eerste test op 1 april 2017 van start gaat. Overleg vindt plaats hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan gaan worden.

Voor meer informatie over dit besluit: Kamerbrief over NIPT

| SEPTEMBER 2016 |

Er is een nieuwe cursus voor SEO-echoscopisten om dieper in te gaan op het hart. Net zoals bij de andere SEO-cursussen kunt u bij deelname de beelden indienen van 3 casus. Een onafhankelijke deskundige bekijkt de beelden en geeft adviezen voor verbetering. Voor meer informatie en voor aanmelding: lees verder.

| JUNI 2016 |

In het kwaliteitsjaarverslag 2015 heeft de SPN het jaarverslag en het kwaliteitsverslag samengevoegd. U leest hierin over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, over de activiteiten van de SPN op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2015 van de SPN, klik hier voor eerdere kwaliteitsverslagen.

| MAART 2016 |

In de reeks SEO-cursussen over een bepaald thema, is de cursus over CZS en rug geoptimaliseerd. Lees verder.