| JUNI 2016 |

In het kwaliteitsjaarverslag 2015 heeft de SPN het jaarverslag en het kwaliteitsverslag samengevoegd. U leest hierin over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, over de activiteiten van de SPN op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2015 van de SPN, klik hier voor eerdere kwaliteitsverslagen.

| MAART 2016 |

In de reeks SEO-cursussen over een bepaald thema, is de cursus over CZS en rug geoptimaliseerd. Lees verder.

| JANUARI 2016 |

Een goede zwangerschapsdatering is belangrijk voor de verloskundige zorg in het algemeen en voor de combinatietest in het bijzonder. De SPN biedt sinds 2013 een korte scholingsactiviteit aan om de kwaliteit van de CRL-meting voor de zwangerschapsdatering te vergroten. Deelnemers kunnen vijf CRL-beelden insturen; wij beoordelen de drie beste beelden aan de hand van internationale criteria. Helaas blijkt dat bijna de helft van de deelnemers onvoldoende scoorde. In het Tijdschrift voor Verloskundigen hebben we de bevindingen gepresenteerd en geven we aandacht aan mogelijkheden om de kwaliteit van de CRL-meting voor de zwangerschapsdatering te verbeteren. Voor meer informatie over en aanmelding voor de cursus, klik hier.

Eerdere nieuwsbrieven, kwaliteitsverslagen, artikelen en presentaties vindt u in ons archief..