De SPN
De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is vanuit de Wet Bevolkingsonderzoek vergunninghouder voor prenatale screening. De counseling voor prenatale screening, de kansbepalende prenatale testen voor down-, edwards- en patausyndroom en het SEO vallen onder de Wet op het bevolkingsonderzoek. De SPN coördineert, bevordert, bewaakt en borgt de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio. De SPN heeft een Bestuur, een Bureau, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.

Landelijke werkwijze Regionale Centra
In Nederland hebben acht Regionale Centra een vergunning voor prenatale screening vanuit de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). Aan deze vergunning zijn een aantal voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld op gebied van de coördinatie van de uitvoering, de kwaliteitsborging en de monitoring. Deze voorwaarden zijn leidraad voor de taken die de SPN en de andere Regionale Centra uitvoeren. De Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform Regionale Centra. De Regionale Centra zijn verenigd in de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening voor de ondersteuning en uniforme uitvoering van hun taken. Voor een overzicht van de activiteiten van de SPN en de andere Regionale Centra is de notitie Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening opgesteld. Dit document is recent geactualiseerd. U vindt de landelijke werkwijze op www.rivm.nl.

Raad van Toezicht
Dr. Ruurd Jan Roorda MBA, voorzitter
Ron Boumans, lid
Dr. Gert van Enk, lid

Bestuur
Dr. ir. Annette Stolwijk

 

 


SPN juni 2018

Deskundigen prenatale screening:
Dr. Esther Sikkel
Caroline Adriaanse
Drs. Desirée Moens-van de Moesdijk
Beleidsmedewerker:
Dr. ir. Merel Oortveld
Kwaliteitsfunctionaris:
Drs. Monique Bootsma-Fleurkens
ICT ontwikkelaar:
Inge Verhoogt, MSc
Secretaresses:
Marion van den Heuvel
Rebecca Jansen-Peeters

Labspecialist en voorzitter:
Dr. Dominique Smeets
Echoscopist:
Bianca Bruijns
Klinisch geneticus:
Dr. Ilse Feenstra
Gynaecoloog:
Dr. Robbert Rijnders
Verloskundige:
Magda Wijnsma