De SPN
De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is vergunninghouder voor prenatale screening vanuit de Wet op Bevolkingsonderzoek (Wbo). De counseling voor prenatale screening, de testen voor down-, edwards- en patausyndroom en het SEO vallen onder de Wet op het bevolkingsonderzoek.
De SPN wil dat elke zwangere en haar partner een goed geïnformeerde keuze kunnen maken over prenatale screening en dat deze screeningstesten optimaal uitgevoerd worden. Daartoe coördineert, bevordert, bewaakt en borgt de SPN de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio.
De SPN heeft een Bestuur, een Bureau, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.

Landelijke werkwijze Regionale Centra
In Nederland hebben acht Regionale Centra een Wbo-vergunning voor prenatale screening. Aan deze vergunning zijn een aantal voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld op gebied van de coördinatie van de uitvoering, de kwaliteitsborging en de monitoring. Deze voorwaarden zijn leidraad voor de taken die de SPN en de andere Regionale Centra uitvoeren. De Regionale Centra stemmen hun werkwijze af in het Platform Regionale Centra. De Regionale Centra zijn verenigd in de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening voor de ondersteuning en uniforme uitvoering van hun taken. Voor een overzicht van de activiteiten van de SPN en de andere Regionale Centra is de notitie Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening opgesteld. U vindt de landelijke werkwijze op www.rivm.nl.

Raad van Toezicht
Dr. Ruurd Jan Roorda MBA, voorzitter
Ron Boumans, lid
Dr. Gert van Enk, lid

Bestuur
Dr. ir. Annette Stolwijk

 

 


SPN juni 2019

Deskundigen prenatale screening:
Dr. Esther Sikkel
Caroline Adriaanse
Drs. Desirée Moens-van de Moesdijk
Beleidsmedewerker:
Dr. ir. Merel Oortveld
Kwaliteitsfunctionaris:
Drs. Monique Bootsma-Fleurkens
Secretaresses:
Marion van den Heuvel
Rebecca Jansen-Peeters

Labspecialist en voorzitter:
Dr. Dominique Smeets
Echoscopist:
Bianca Bruijns
Klinisch geneticus:
Dr. Ilse Feenstra
Gynaecoloog:
Dr. Robbert Rijnders
Verloskundige:
Magda Wijnsma