Peridos, het Perinatologisch Dossier voor de screening, is de landelijke database waarin gegevens over de prenatale screening worden vastgelegd. Het bevat informatie van alle zorginstellingen en zorgverleners die zich bezighouden met prenatale screening.

Alle zorgverleners sluiten in Peridos een kwaliteitsovereenkomst voor counseling, NT's en/of SEO’s af. Alle afgesloten samenwerkingscontracten tussen zorginstellingen en regionale centra zijn in Peridos opgeslagen en terug te vinden. Zorgverzekeraars kunnen in Peridos nagaan of zorginstellingen en zorgverleners bevoegd zijn om prenatale screening uit te voeren.

Peridos bevat ook zorginhoudelijke gegevens over de prenatale screening. De SPN gebruikt deze informatie om de kwaliteit van de prenatale screening te borgen en te monitoren.