Gegevens aanleveren via Excel-export
Voor de gegevensuitwisseling van screeningsgegevens naar Peridos hebben verschillende bronsystemen een zogenaamde Excel-exportfuntie voor Peridos ingebouwd. Een zorginstelling kan daarmee een Excel-bestand maken met de screeningsgegevens over een bepaalde periode. Dit Excel-bestand kan vervolgens worden aangeleverd in Peridos.

Instructies
Via deze links vindt u handleidingen voor het invoeren en/of aanleveren van registratiegegevens aan Peridos via de Excel-aanlevering. Astraia-gebruikers kunnen op deze pagina bovendien de benodigde xml-bestanden downloaden. In de bijbehorende handleiding is beschreven hoe de oude xml-bestanden uit Astraia verwijderd kunnen worden.

Voor vragen over het aanleveren van gegevens aan Peridos kunt u contact opnemen met Merel Oortveld via telefoon: 024 36 66421 of Inge Verhoogt via telefoon 024 36 66418.

Aandachtspunten bij het aanleveren van gegevens
Voor het aanleveren van gegevens aan Peridos is het van belang dat alle (tijdelijke) zorgverleners die verrichtingen hebben uitgevoerd een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben en in Peridos gekoppeld zijn aan de zorginstelling waar ze werken of gewerkt hebben. Ook is het belangrijk dat de gegevens die u registreert compleet zijn, met onder andere een BSN van iedere zwangere en een AGB-code van iedere zorgverlener.