Zwangeren die deelnemen aan prenatale screening en bezwaar maken tegen Peridos, kunnen achteraf hun persoonsgegevens laten verwijderen. De aangeleverde gegevens worden dan geanonimiseerd. De handleiding voor het anonimiseren van clientgegevens vindt u hier.