Opleiding
Informatie over erkende opleidingen tot counselor prenatale screening, NT-echoscopist en SEO-echoscopist vindt u hier.

Nascholing
Counselors prenatale screening moeten 12 accreditatiepunten per 2 jaar aan relevante nascholing volgen; NT- en SEO-echoscopisten 16 accreditatiepunten per 2 jaar. Vanuit het programma prenatale screening is er de digitale individuele nascholing counseling prenatale screening: DIN 2.1. De SPN organiseert voor de verschillende zorgverleners eveneens nascholingen.

Ook de website van het RIVM geeft informatie over scholing.