Opleiding
Informatie over erkende opleidingen tot counselor prenatale screening, NT-echoscopist en SEO-echoscopist vindt u hier.

Nascholing
Het exacte aantal accreditatiepunten dat counselors prenatale screening in de bijscholingsronde 2019-2020 dienen te behalen is nog niet vastgesteld. Voor NT- en SEO-echoscopisten zijn dit 16 accreditatiepunten per 2 jaar. De e-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ vervangt de DIN 2.1 en is een verplicht onderdeel van de bijscholing counseling prenatale screening in 2019/2020. Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening door middel van de TrainTool toets (twee accreditatiepunten). Daarnaast dient een counselor in twee jaar nog minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling (b.v. themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum).

Ook de website van het RIVM geeft informatie over scholing.

NT 12w07 kopie