Opleiding tot counselor prenatale screening
Landelijke informatie over opleiding en nascholing kunt u hier vinden.

Bijscholingsronde 2017-2018
Counselors prenatale screening moeten in 2017 en 2018 12 accreditatiepunten aan relevante nascholing volgen (zie kwaliteitseisen counselors en informatie bijscholing). Voor de invoering van NIPT als eerste screeningstest moesten alle counselors zich verplicht nascholen. De nascholingen hebben reeds plaats gevonden. Vanuit het programma prenatale screening is er de digitale individuele nascholing counseling prenatale screening: DIN 2.1. Daarnaast dient iedere counselor in 2017 of 2018 de nascholing 'vaardigheid counseling prenatale screening' te volgen en minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling (b.v. themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum).

 
Bijscholingsronde 2019-2020
Het exacte aantal accreditatiepunten dat counselors prenatale screening in de bijscholingsronde 2019-2020 dienen te behalen is nog niet vastgesteld. Begin 2019 vindt er een procesevaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de training counselingsvaardigheden (reguliere bijscholing prenatale counseling) vorm te geven in 2020. De counselor dient de e-learning prenatale screening voor counselors te volgen (drie accreditatiepunten). Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening  door middel van de TrainTool toets (twee accreditatiepunten). Daarnaast dient een counselor in twee jaar nog minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling (b.v. themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum).

E-learning beschikbaar

De e-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ vervangt de DIN 2.1 en is een verplicht onderdeel van de bijscholing counseling prenatale screening in 2019/2020. De e-learning bestaat uit 10 modules en een afsluitende toets. Het is nu mogelijk deze e-learning te volgen. U kunt een inlogaccount aanmaken via een link op www.rivm.nl. Dit account is 2 weken geldig. Gedurende deze 2 weken kunt u de e-learning volgen. De e-learning is geaccrediteerd met 3 punten door KNOV, KNOG, BEN en Kwaliteitsregister V&VN.

Toets counselingsvaardigheden prenatale screening (TrainTool)
Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening. Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden hij of zij beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. Counselors kunnen hun vaardigheden toetsen op elk gewenst moment van de dag én op elk gewenste locatie. Om bij de praktijk aan te sluiten is de toets in een projectgroep, met onder andere verloskundigen, ontwikkeld en is de toets eerst in een pilot onder 50 counselors uitgeprobeerd. Op de website van het RIVM zijn de belangrijkste vragen over de bijscholing/toets counselingsvaardigheden opgenomen. Meer informatie over TrainTool ook is te zien in dit filmpje.