Opleiding tot counselor prenatale screening
Landelijke informatie over opleiding en nascholing kunt u hier vinden.


Bijscholingsronde 2017-2018
Counselors prenatale screening moeten in 2017 en 2018 12 accreditatiepunten aan relevante nascholing volgen (zie kwaliteitseisen counselors en informatie bijscholing). Voor de invoering van NIPT als eerste screeningstest moesten alle counselors zich verplicht nascholen. De nascholingen hebben reeds plaats gevonden. Vanuit het programma prenatale screening is er de digitale individuele nascholing counseling prenatale screening: DIN 2.1. Daarnaast dient iedere counselor in 2017 of 2018 de nascholing 'vaardigheid counseling prenatale screening' te volgen en minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling (b.v. themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum).


DIN 2.1
De Digitale Individuele Nascholing prenatale screening (DIN 2.1) geeft informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. In de DIN 2.1 is een link naar een instructiefilm opgenomen. De DIN 2.1 is hier te vinden. U kunt deze downloaden (pdf-bestand). U dient de DIN 2.1 af te sluiten met een toets en hierop voldoende te scoren. De toets is ook rechtstreeks te benaderen.

Vaardighedentrainingen
Iedere counselor dient in 2017 of 2018 de nascholing 'vaardigheid counseling prenatale screening' (zie www.rivm.nl) te volgen bij een erkend opleidingsinstituut. De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) biedt in onze regio deze trainingen aan. U kunt hier informatie vinden over de geplande trainingen.

Voor meer informatie, aanmelding en voor het aanvragen van een offerte om deze scholing op locatie te verzorgen zie www.av-m.nl. Voor de vaardigheidstraining ontvangt u 4 accreditatiepunten.


Bijscholingsronde 2019-2020
Het exacte aantal accreditatiepunten dat counselors prenatale screening in de bijscholingsronde 2019-2020 dienen te behalen is nog niet vastgesteld. Begin 2019 vindt er een procesevaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de training counselingsvaardigheden (reguliere bijscholing prenatale counseling) vorm te geven in 2020. De counselor dient de e-learning prenatale screening voor counselors te volgen (drie accreditatiepunten). Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening  door middel van de TrainTool toets (twee accreditatiepunten). Daarnaast dient een counselor in twee jaar nog minimaal twee accreditatiepunten te behalen met scholing op het gebied van counseling (b.v. themabijeenkomsten georganiseerd door het Regionaal Centrum).

T
oets counselingsvaardigheden prenatale screening (TrainTool)
Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening. Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden hij of zij beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. Counselors kunnen hun vaardigheden toetsen op elk gewenst moment van de dag én op elk gewenste locatie. Om bij de praktijk aan te sluiten is de toets in een projectgroep, met onder andere verloskundigen, ontwikkeld en is de toets eerst in een pilot onder 50 counselors uitgeprobeerd. Op de website van het RIVM zijn de belangrijkste vragen over de bijscholing/toets counselingsvaardigheden opgenomen.