Opleiding tot counselor prenatale screening
Landelijke informatie over opleiding en nascholing kunt u hier vinden.

Nascholing
Counselors prenatale screening moeten 12 accreditatiepunten per 2 jaar aan relevante nascholing volgen (zie kwaliteitseisen counselors en informatie bijscholing). Voor de invoering van NIPT als eerste screeningstest moesten alle counselors zich verplicht nascholen. De nascholingen hebben reeds plaats gevonden. Vanuit het programma prenatale screening is er de digitale individuele nascholing counseling prenatale screening: DIN 2.1. Daarnaast dient iedere counselor in 2017 of 2018 de nascholing 'vaardigheid counseling prenatale screening' te volgen.

DIN 2.1
De Digitale Individuele Nascholing prenatale screening (DIN 2.1) geeft informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. In de DIN 2.1 is een link naar een instructiefilm opgenomen. De DIN 2.1 is hier te vinden. U kunt deze downloaden (pdf-bestand). U dient de DIN 2.1 af te sluiten met een toets en hierop voldoende te scoren. De toets is ook rechtstreeks te benaderen.

Vaardighedentrainingen
Iedere counselor dient in 2017 of 2018 de nascholing 'vaardigheid counseling prenatale screening' (zie www.rivm.nl) te volgen bij een erkend opleidingsinstituut. De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) biedt in onze regio deze trainingen aan. U kunt hier informatie vinden over de geplande trainingen.
Voor meer informatie, aanmelding en voor het aanvragen van een offerte om deze scholing op locatie te verzorgen zie www.av-m.nl. Voor de vaardigheidstraining ontvangt u 4 accreditatiepunten.