De combinatietest wordt gebruikt voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Deze test bestaat uit een nekplooi-meting bij de foetus (NT-meting) en een bloedbepaling bij de zwangere. Deze gegevens en de leeftijd van de zwangere bepalen de kans op down-, edwards- en patausyndroom.