Echocentra
De SPN borgt de kwaliteit van de echocentra via kwaliteitsaudits. Het format voor de kwaliteitsaudit echocentra is landelijk vastgesteld. In aanvulling op de landelijk vastgestelde onderwerpen van de kwaliteitsaudit geeft de SPN ook aandacht aan de cliënt­tevredenheid. Jaarlijks rapporteert de SPN aan elke organisatie over de combinatietesten die zij voorgaand jaar hebben uitgevoerd. Deze gegevens zijn gespiegeld aan voorgaande jaren en met de gegevens van de regio.

Echoscopisten
De SPN beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van de NT-metingen van elke echoscopist aan de hand van de NT- en CRL-beelden van drie metingen, het aantal NT-metingen per jaar en de mediane MoM (multiple of the median)-waarde van de NT-metingen. De landelijke afspraken over de kwaliteitsbeoordeling van de NT-metingen vindt u hier.

Bezwaarprocedure
De Regionale Centra Prenatale Screening hebben een algemene bezwaarprocedure vastgesteld voor de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de Regionale Centra. Een uitvoerder (counselingspraktijk, echocentrum, screeningslaboratorium, echoscopist en counselor) kan bezwaar indienen als een uitvoerder het niet eens is met de gang van zaken tijdens een beoordeling of met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover niet tot een bevredigende oplossing leidt. De bezwaarprocedure vindt u op www.rivm.nl.