Meer informatie kunt u vinden in de kwaliteitseisen NT-echoscopist en -echocentrum.