Per 1 april 2017 is het wetenschappelijk onderzoek gestart naar de invoering van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste screeningstest voor zwangere vrouwen (TRIDENT-2 studie). Vrouwen die screening op down-, edwards-, en patausyndroom wensen, kunnen nu kiezen voor de combinatietest of voor de NIPT.

Op www.rivm.nl vindt u actuele informatie over:

Voor praktische zaken: