home

actueel

organisatie

overeenkomsten

landelijke afspraken

kwaliteitsborging

scholing

Peridos en registratie

vragenlijsten voor zorgverleners

informatie voor zwangeren

archief en links

contact

 

 

 

SPN

De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is vanuit de Wet Bevolkingsonderzoek vergunninghouder voor prenatale screening. De counseling voor prenatale screening, de kansbepalende prenatale testen voor downsyndroom, trisomie 13 en 18 en het SEO vallen onder de Wet op het bevolkingsonderzoek. De SPN co├Ârdineert, bevordert, bewaakt en borgt de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio.

De SPN richt zich op de regio van de Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen (KGCN). Prenatale diagnostiek wordt in KGCN-verband verleend in de ziekenhuizen van Arnhem, Ede, Enschede, Nijmegen (Radboudumc), 's-Hertogenbosch en Tilburg. De uitvoerders van prenatale screening in de regio van de SPN bevinden zich rondom deze ziekenhuizen.