SEO

Structureel Echoscopisch Onderzoek

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) richt zich op lichamelijk afwijkingen bij het kind. Zowel in het eerste als tweede trimester van de zwangerschap heeft een zwangere de keuze om het SEO te laten uitvoeren. Voor de uitvoering van het SEO gelden landelijk bepaalde kwaliteitseisen en dient een echoscopist aan bepaalde scholingseisen te voldoen.

 

 

Eerste Trimester SEO

Het Eerste Trimester SEO (ETSEO) is een medisch onderzoek. Het ETSEO wordt sinds september 2021 aangeboden in het kader van een landelijke wetenschappelijke studie (IMITAS). Een zwangere kan een ETSEO krijgen tussen 12+3 en 14+3 weken van de zwangerschap.

De uitvoering van het ETSEO dient te voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen welke je kan raadplegen op de PNS-website. Het mag enkel uitgevoerd worden door een echoscopist die in het bezit is van een geldige kwaliteitsovereenkomst ETSEO en werkt in een zorginstelling met een contract voor het ETSEO. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke overeenkomst dient te worden voldaan aan de landelijk vastgestelde opleidingseisen.

Contracten

Zorginstellingen kunnen een contract voor het ETSEO aangaan met de SPN. Echoscopisten sluiten individueel met de SPN een kwaliteitsovereenkomst voor het ETSEO af, deze wordt enkel verstrekt als de zorgverlener voldoet aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Het afsluiten en beheren van deze overeenkomsten gebeurt in Peridos.

Tarief

Het tarief van een ETSEO voor echocentra en ziekenhuizen in 2024 is €148,92. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiert de ETSEO. De Regionale Centra betalen de ETSEO’s uit aan de echocentra.

Aanvragen

Kwaliteitsovereenkomst

Voor zorgverleners:
Vul onderstaand formulier in.

aanvraagformulier

Contracten

Voor organisaties: neem contact op via
024 361 96 03 of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tweede Trimester SEO

Het Tweede Trimester SEO (TTSEO) richt zich net als het ETSEO op lichamelijke afwijkingen van het ongeboren kind. Het TTSEO dient te worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen 19+0 en 20+0 van de zwangerschap.

De uitvoering van het TTSEO moet voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Het mag enkel uitgevoerd worden door een echoscopist die in het bezit is van een geldige kwaliteitsovereenkomst TTSEO en werkt in een zorginstelling met een contract voor het TTSEO. Net zoals bij het ETSEO, dient een echoscopist te voldoen aan de landelijk vastgestelde opleidingseisen om in aanmerking te komen voor een kwaliteitsovereenkomst. 

Contracten

Echocentra en ziekenhuizen kunnen een contract voor het TTSEO afsluiten met de SPN. Echoscopisten sluiten individueel een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO af, deze wordt enkel verstrekt als de zorgverlener voldoet aan de landelijk vastgestelde opleidingseisen. Het afsluiten en beheren van deze contracten en overeenkomsten gebeurt in Peridos.

Tarief

Het tarief van het TTSEO voor echocentra en ziekenhuizen is in 2024  vastgesteld op €185,26. Meer informatie over de kosten voor de zwangere en vergoeding door de zorgverzekeraar vindt u op de PNS-website

Aanvragen

Kwaliteitsovereenkomst

Voor zorgverleners:
Vul onderstaand formulier in.

aanvraagformulier

Contract 

Voor organisaties, neem contact op via:
024 361 96 03 of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kwaliteitsborging

De SPN monitort en borgt de kwaliteit van het SEO. Dit gebeurt op zorgverlenersniveau en op zorginstellingsniveau.

Iedere zorgverlener dient voor de uitvoering van zowel het ETSEO als het TTSEO voldoende bijscholing te volgen. De scholingseisen voor echoscopisten kan je raadplegen op de PNS-website. De SPN ziet erop toe dat iedere zorgverlener aan deze eis voldoet door dit iedere bijscholingsronde te evalueren. Daarbij zal tijdens de audit van het echocentrum de bijscholing tussentijds gemonitord worden. Naast het volgen van voldoende bijscholing dient een echoscopist ook voldoende verrichtingen uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u op de PNS-website. Jaarlijks voert de SPN een controle uit op het aantal verrichten SEO’s.

In aanvulling hierop beoordeelt de SPN iedere twee jaar de ETSEO- en de TTSEO-beelden van elke echoscopist. De landelijke afspraken over de beeldbeoordeling van SEO’s vindt u hier. Op de PNS-website kunt u ook de landelijk vastgestelde voorbeeldlogboeken terugvinden (TTSEO en ETSEO (vanaf pagina 9)).

Op zorginstellingsniveau vindt eens in de twee jaar een kwaliteitsaudit plaats, welke wordt uitgevoerd volgens het landelijk vastgestelde kwaliteitstoetsformat.

Jaarlijks rapporteert de SPN aan elke organisatie over de SEO’s die zij voorgaand jaar hebben uitgevoerd. Deze gegevens zijn gespiegeld aan de voorgaande jaren met de gegevens van de regio.

Bezwaarprocedure

Als een uitvoerder (counselingspraktijk, echocentrum, screeningslaboratorium, echoscopist en counselor) het niet eens is met de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de SPN, kan men bezwaar maken. De bezwaarprocedure vindt u terug op de PNS-website.

 

Scholing

Iedere SEO-echoscopist (ETSEO en/of TTSEO) dient voldoende bijscholing te volgen om bevoegd te blijven voor de uitvoering van het SEO. Meer informatie hierover vind je op PNS. Ook vind je hier een overzicht van alle relevante bijscholing welke georganiseerd wordt. Daarnaast biedt de CLBPS regelmatig Webinars aan. Eveneens organiseert de SPN scholing en regionale bijeenkomsten. Dit vind je terug in de agenda

Registratie

De registratie van prenatale screening gegevens vindt plaats in het landelijke informatiesysteem Peridos. Alle gegevens rondom de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO worden hierin vastgelegd om de kwaliteit van de screening te monitoren.

In Peridos worden (bijzondere) persoonsgegevens geregistreerd waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. De geldende wet- en regelgeving wordt hierbij gevolgd. Zorgverleners waarvoor toegang tot Peridos noodzakelijk is, verkrijgen deze via een persoonlijk account. Voor meer informatie: Peridos-website.

Indien u zich wilt registreren als uitvoerend zorgverlener voor het SEO, meldt u dan aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier . 

 

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 464
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat