Over de SPN

Over SPN

De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is vergunninghouder voor prenatale screening vanuit de Wet op bevolkingsonderzoek (Wbo). De counseling voor prenatale screening, de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) naar lichamelijke aandoeningen vallen onder de Wet op het bevolkingsonderzoek. De SPN wil dat elke zwangere en haar partner een goed geïnformeerde keuze kunnen maken over prenatale screening en dat deze screeningstesten optimaal uitgevoerd worden. Daartoe coördineert, bevordert, monitort en borgt de SPN de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening in de regio. De SPN is één van de 7 regionale centra in Nederland. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM voert de regie over het programma prenatale screening.

Medewerkers

Het bureau van de SPN bestaat uit een kern van 5 medewerkers en 4 inhoudelijk deskundigen op gebied van de prenatale screening. Voor een persoonlijke functieomschrijving en directe contactgegevens van onze medewerkers, zie link hieronder. 

overzicht medewerkers & contactgegevens

De organisatie

De SPN bestaat uit het Bestuur, het Bureau, de Raad van Toezicht en de Raad van Advies.

Bestuur


Het Bestuur van de SPN is eindverantwoordelijk voor de stichting. Het bestuur bestaat uit:

 • Dr. ir. Annette Stolwijk

Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene zaken van de SPN. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Dr. Ruurd Jan Roorda MBA (voorzitter)
 • Ron Boumans
 • Dr. Gert van Enk

 

 

 

 

Raad van Advies


De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende beroepsgroepen die bij de prenatale screening in de SPN-regio betrokken zijn., Zij adviseren de SPN over de uitvoering van de prenatale screening en de werkzaamheden van de SPN. De Raad van Advies bestaat uit:

 • Dr. Robbert Rijnders, gynaecoloog (voorzitter)
 • Bianca Bruijns, echoscopist (vicevoorzitter)
 • Nanna Coblijn, verloskundige
 • Dr. Brigitte Faas, laboratoriumspecialist
 • Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus

Regio

mapspnPrenatale diagnostiek wordt binnen het samenwerkingsverband van het Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen verleend in de volgende ziekenhuizen:

 • Radboudumc, Nijmegen
 • Rijnstate, Arnhem
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
 • Medisch Spectrum Twente, Enschede
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
 • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

De uitvoerders van prenatale screening in de SPN-regio bevinden zich rondom deze ziekenhuizen.

CLBPS

In 2018 hebben de Regionale Centra zich verenigd in de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS). De CLBPS heeft als doel om de Regionale Centra te ondersteunen bij het uitvoeren van de landelijke taken, zoals het beheren en verder ontwikkelen van het landelijk informatiesysteem (Peridos). Voor meer informatie: www.clbps.nl.

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 464
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat