| JULI 2020 |

Regelmatig brengt de SPN een nieuwsbrief uit. De meeste recente vindt u hier. Eerdere nieuwsbrieven vindt u in ons archief.

| JULI 2020 |

Regelmatig brengt de SPN een nieuwsbrief uit. De meeste recente vindt u hier. Eerdere nieuwsbrieven vindt u in ons archief.

| MEI 2020 |

Regelmatig brengt de SPN een nieuwsbrief uit. De meeste recente vindt u hier. Eerdere nieuwsbrieven vindt u in ons archief.

[ JUNI 2020 ]

Het kwaliteitsjaarverslag 2019 van de SPN is gereed. U leest hierin over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, over de activiteiten van de SPN op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Klik hier voor eerdere kwaliteits(jaar)verslagen.

De landelijke monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom/SEO zijn gepubliceerd.
In deze monitorrapportages worden gegevens van het prenatale screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek over de jaren 2008 - 2018 gepresenteerd. U vindt ze hier.