| JULI 2019 |

Regelmatig brengt de SPN een nieuwsbrief uit. De meeste recente vindt u hier. Eerdere nieuwsbrieven vindt u in ons archief.

| JUNI 2019 |

Het kwaliteitsjaarverslag 2018 van de SPN is gereed. U leest hierin over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, over de activiteiten van de SPN op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Klik hier voor eerdere kwaliteits(jaar)verslagen.

De regionale bijeenkomst is op dinsdag 8 oktober van 17.00 tot 21.00 in Pathé, (A325) Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen.
Klik hier voor het voorlopig programma.
Accreditatie wordt aangevraagd bij KNOV, NVOG en BEN.
Er is voor circa 200 mensen plaats. Contractanten van de SPN hebben voorrang; plaatsing is verder op volgorde van aanmelding. Klik hier om in te schrijven.

| DECEMBER 2018 |

De SPN Monitor 2017 beschrijft en evalueert de regionale gegevens prenatale screening 2017. De SPN en de andere regionale centra in Nederland verzamelen namelijk registratiegegevens om op landelijk en regionaal niveau inzicht te krijgen in de deelname aan en de kwaliteit van de prenatale screening. Daarnaast heeft de SPN de registratiegegevens nodig om de kwaliteit van de prenatale screening te kunnen bewaken. Dat doen we door behalve op regionaal niveau, ook op praktijk- en op zorgverlener­­niveau de registratiegegevens jaarlijks te evalueren.

Op dinsdag 6 november 2018 organiseerde de SPN een regionale bijeenkomst. Klik op de titel van de presentatie om deze te bekijken. Het programma:

17.00   Ontvangst met broodjes
18.00   Opening
Regionale en landelijke ontwikkelingen - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur-bestuurder SPN
NIPT-ervaringen en nevenbevindingen -  Dr. Dominique Smeets, laboratorium specialist en Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus, afdeling Genetica, Radboudumc
Informatiebeveiliging en PeridosCarolien Kapteijns en Dr. Patrick van Santvoort, landelijk functioneel beheerders, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening
Counseling prenatale screening, een belangrijk en waardevol gesprek - Dr. Esther Sikkel, gynaecoloog-perinatoloog, afdeling Verloskunde, Radboudumc, tevens medisch deskundige prenatale screening SPN
Dr. Marie-Louise Heijnen, Centrum voor Bevolkingsonderzoek, RIVM
CRL-zwangerschapsdatering en nevenbevindingenDrs. Desiree Moens en Caroline Adriaanse, GUO-echoscopisten, afdeling Verloskunde, Radboudumc, echoscopisch deskundigen prenatale screening SPN
Tijd voor vragen
21.00  Afsluiting met borrel

Locatie: Lindenberg, Ridderstraat 23,  6511 TM  Nijmegen.
Accreditatiepunten zijn toegekend door BEN (3) - A1899, KNOV (3) - 337582 en NVOG (3) - 337582

Op maandag 27 november organiseerde de SPN een regionale bijeenkomst in de Lindenberg in Nijmegen.  Om de presentaties te bekijken; klik achter de betreffende presentatie.

- Regionale en landelijke ontwikkelingen organisatie prenatale screening, samenstellen Raad van Toezicht en Raad van Advies - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN - klik hier.
- Trident-II ervaringen proces en de eerste resultaten - Dr. Dominique Smeets, laboratorium specialist, afdeling Genetica, Radboudumc - klik hier.
- Nevenbevindingen NIPT - in gesprek met de zwangere - Dr. Anneke Vulto-van Silfhout, klinisch geneticus i.o., afdeling Genetica, Radboudumc - klik hier.
- Vaardigheidstraining counseling - Dr. Darie Daemers, Coordinator Leven Lang Leren, Academie Verloskunde Maastricht - klik hier.
- Veranderingen bij de combinatietest - Dr. Marijn Brouwers, beleidsmedewerker SPN en Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur SPN - klik hier.
- De vroege echo (13-weken) in perspectief - Dr. Esther Sikkel, gynaecoloog-perinatoloog, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Radboudumc, tevens inhoudelijk deskundige SPN - klik hier.