Niet-Invasieve Prenatale Test

NIPT

Via de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) vindt de screening op down-, edwards-, en patausyndroom plaats. De NIPT kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Sinds april 2023 wordt de NIPT aangeboden vanuit het regulier screeningsprogramma en niet langer in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. De zwangere kan ervoor kiezen of ze wel of geen terugkoppeling wil van nevenbevindingen.

Binnen de regio van SPN wordt het bloed voor de NIPT verzonden naar het genetisch laboratorium van Maastricht UMC. Dit laboratorium voert samen met het genetisch laboratorium van het Radboudumc Nijmegen de analyse van de NIPT uit.

Exclusiecriteria NIPT

Bekijk voor een compleet overzicht de exclusiecriteria van de NIPT.

Tarief

Vanaf 1 april 2023 hoeft de zwangere niets te betalen voor de NIPT. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiert de NIPT. De Regionale Centra betalen de NIPT uit aan het laboratorium en de bloedafnameorganisaties.

Informatie over de kosten voor de zwangere en vergoeding door de zorgverzekeraar vindt u op de PNS website.

De standaardtarieven voor de NIPT worden jaarlijks geïndexeerd. De actuele tarieven vindt u op de PNS website

Counselors

Aanvraag

Zowel het aanvragen van de NIPT als het ontvangen van de uitslag verloopt via het landelijke informatiesysteem Peridos.

De zorgverlener kan de NIPT via het eigen bronsysteem of via Peridos aanvragen. Ook kan de NIPT aangevraagd worden voor zwangeren zonder BSN. Meer informatie hierover staat op de PNS-website

Tijdens het counselingsgesprek vraagt de counselor aan de zwangere waar zij bloed wil laten afnemen. Elke bloedafnamelocatie valt onder een bepaalde bloedafnameorganisatie. De zwangere kan zelf kiezen naar welke bloedafnamelocatie zij gaat voor de NIPT, zolang deze onderdeel is van de bloedafnameorganisatie. Vul de bloedafnameorganisatie in op het aanvraagformulier. Indien de zwangere de bloedafnamelocatie wil wijzigen, dan is dit mogelijk als de bloedafnamelocatie onderdeel is van de bloedafnameorganisatie. Op Peridos kunt u alle informatie over de bloedafnamelocaties voor de NIPT vinden.

Print altijd het aanvraagformulier, alleen dan is de barcode duidelijk genoeg om te scannen. Zonder barcode kan de bloedbuis niet gekoppeld worden aan een zwangere. Het geprinte formulier is slechts één keer te gebruiken.

Uitslagen

Aanvragers van de NIPT ontvangen de uitslag in Peridos. Bij een nevenbevinding neemt een klinisch geneticus van Maastricht of Nijmegen contact op met de aanvrager en zwangere. Informatie over de labworkflow vindt u op Peridos.

De zwangere ontvangt de uitslag van de NIPT binnen 10 kalenderdagen. 

Indien de uitslag te lang op zich laat wachten kan dat verschillende oorzaken hebben. Controleer in Peridos wat de status is van de NIPT-aanvraag. 

Kwaliteitsborging

De SPN en het monitort en borgt de kwaliteit van de NIPT bij de gecontracteerde bloedafnameorganisaties en hun bloedafnamelocaties.

De bloedafnameorganisaties voeren de bloedafname uit voor de NIPT. Voor het uitvoeren van de NIPT, dient de bloedafnameorganisatie een contract te hebben met het Regionaal Centrum. In het contract zijn alle noodzakelijke operationele afspraken opgenomen van het programma van eisen. De standaardovereenkomst van de bloedafnameorganisaties staat op CLBPS. Verdere informatie over de NIPT is ook te vinden op CLBPS

De SPN toetst eens per kwartaal via een kwaliteitstoets of de bloedafnameorganisatie voldoet aan de gestelde eisen.

Bezwaarprocedure

Als een uitvoerder (bloedafnameorganisatie, bloedafnamelocatie en screeningslaboratorium) het niet eens is met de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de SPN, kan men bezwaar maken. De bezwaarprocedure vindt u terug op de PNS-website.

Vragen

Voor vragen over de NIPT kunt u terecht op PNS. 

  • Als u een vraag heeft over de aanvragen van de NIPT, de bloedafname, de bloedanalyse, het verwerken van de uitslagen: neem contact op met de Peridos Helpdesk. De helpdesk van Peridos is alleen per e-mail te bereiken. Wanneer u persoonsgegevens of andere privacy gevoelige informatie verstuurd, is het van belang om de informatie beveiligd via het webformulier naar de Helpdesk te versturen. 
  • Het intrekken of aanpassen van de aanvraag (bijvoorbeeld aanpassen van nevenbevindingen) is mogelijk tot het NIPT-laboratorium de buizen heeft ontvangen. Wilt u wijzigingen doorvoeren als de status staat op 'Analyse' of 'Afgerond?' Neem dan contact op met het NIPT-laboratorium. Het NIPT-laboratorium kan dan een hertest uitvoeren. 

       MUMC+ NIPT laboratorium:
       E-mail: NIPT@mumc.nl
       Telefoonnummer: 043 387 13 45

  • Voor vragen over inloggen in Peridos, toegang tot de labaanvraag en -uitslagen of wijzigingen in de toegang tot het labaanvraagformulier:

    SPN: 
    E-mail: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
    Telefoonnummer: 024 361 96 03

Informatie BAO's

De nieuwsbrieven voor de BAO's zijn op CLBPS terug te vinden.

Informatie over de rollen van bloedafnameorganisaties zijn op Peridos te vinden. Aanvragen voor rollen kunnen via het aanvraagformulier van Peridos verstuurd worden. Deze vindt u terug op Peridos. 


 

 

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 464
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat