Niet-Invasieve Prenatale Test

NIPT

Via de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) vindt de screening op down-, edwards-, en patausyndroom plaats. Hierbij wordt bloed afgenomen bij de zwangere. De NIPT kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Sinds april 2023 wordt de NIPT aangeboden vanuit het regulier screeningsprogramma en niet langer in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 
Binnen de regio van SPN wordt het bloed voor de NIPT verzonden naar het genetisch laboratorium van Maastricht UMC. Dit laboratorium voert samen met het genetisch laboratorium van het Radboudumc Nijmegen de analyse van de NIPT uit.

Aanvragen en uitslagen

Aanvragers van de NIPT ontvangen de uitslag hiervan in Peridos. Bij een vermoeden van down-, edwards- of patausyndroom neemt het laboratorium van Maastricht of Nijmegen contact op met de aanvrager. Bij een nevenbevinding neemt een klinisch geneticus van Maastricht of Nijmegen contact op met de aanvrager en zwangere. Informatie over de labworkflow vindt u hier.

Tarief

Vanaf 1-4-2023 is de eigen bijdrage van €175 voor de zwangere komen te vervallen. Voor deelname aan de NIPT zijn geen kosten verbonden voor de zwangere. Meer informatie over de financiering van de NIPT vindt u op de PNS-website.

 

Registratie

De registratie van prenatale screening gegevens vindt plaats in het landelijke informatiesysteem: Peridos. Alle gegevens rondom de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO worden hierin vastgelegd om de kwaliteit van de screening te monitoren.

In Peridos worden (bijzondere) persoonsgegevens geregistreerd waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. De geldende wet- en regelgeving wordt hierbij gevolgd. Zorgverleners waarvoor toegang tot Peridos noodzakelijk is, verkrijgen deze middels een persoonlijk account. Voor meer informatie: Peridos-website.

Vragen

Bij vragen over een bepaalde labaanvraag kunt u contact opnemen met het laboratorium onder vermelding van de Peridoscode van de labaanvraag en de geboortedatum van de cliënt:
MUMC+ NIPT laboratorium:
E-mail: NIPT@mumc.nl
Telefoonnummer: 043 387 13 45

Voor vragen over inloggen in Peridos, toegang tot de labaanvraag en -uitslagen of wijzigingen in de toegang tot het labaanvraagformulier: SPN
Email: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl
Telefoonnummer: 024 361 96 03

Voor vragen bij de labaanvraag in Peridos (zoals correctie foutief ingevoerde BSN en geboortedatum, indien clientselectie niet lukt, bij problemen met opslaan en printen labaanvraag): gebruik het Peridos webformulier.

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 464
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat