Nieuws

15-jarig jubileum SPN

De SPN bestaat 15 jaar! We willen dit graag met alle mensen die betrokken zijn bij de SPN vieren. We organiseren daarom een feestelijk symposium op donderdag 29 september 2022.

Het voorlopige programma:
Vanaf 13.30 Ontvangst
14.30 – 18.00 Symposium, met onder andere:
- 15 jaar SPN - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur-bestuurder SPN
- Preconceptie dragerschapsscreening - Prof. dr. Lidewij Henneman, hoogleraar patiëntenperspectief genetisch testen, Amsterdam UMC
- Ethische aspecten rondom prenatale zorg - Dr. Anke Oerlemans, ethicus, Radboudumc Nijmegen
- Nevenbevindingen NIPT - Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus, Radboudumc Nijmegen
18.00 - 20.00 Borrel & Buffet
Locatie: Pathé Nijmegen: Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen
Accreditatiepunten worden aangevraagd bij KNOV, BEN en NVOG. Deelname is gratis. Bij een overvloed aan aanmeldingen, plaatsen we op basis van binding aan de SPN-regio en volgorde aanmelding. Aanmelden kan via onderstaande link:

Aanmelding jubileum SPN 15 jaar 

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 551
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat