Nieuws

SPN 15 jaar!

29 september 2022

De SPN bestaat 15 jaar! We willen dit graag met alle mensen die betrokken zijn bij de SPN vieren. We organiseren daarom een feestelijk symposium op donderdag 29 september 2022.

Het programma:
Vanaf 13.30 Ontvangst
14.30 – 18.00 Symposium, met onder andere:
- 15 jaar SPN - Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur-bestuurder SPN
- Preconceptie dragerschapsscreening - Prof. dr. Lidewij Henneman, hoogleraar patiëntenperspectief genetisch testen, Amsterdam UMC
- Ethische aspecten rondom prenatale zorg - Dr. Anke Oerlemans, ethicus, Radboudumc Nijmegen
- Nevenbevindingen NIPT - Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus, Radboudumc Nijmegen
- Cabaret - Kees van Amstel
18.00 - 20.00 Borrel & Buffet
Locatie: Pathé Nijmegen: Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen
3 accreditatiepunten zijn toegekend door KNOV en NVOG; 3 accreditatiepunten zijn aangevraagd bij de BEN. Deelname is gratis. Aanmelden kan via onderstaande link:

Aanmelding jubileum SPN 15 jaar 

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 464
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat