Nieuws

Nieuwsbrief juni 2023

Nieuwsbrief juni 2023

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

Algemeen
Rol Contactpersoon Algemeen tijdens langdurige afwezigheid
Vroege echo: vermeld aanwezigheid van myoom en/of vanishing twin in verslag aan verwijzer

Counseling
Registratie in deelregister counseling KNOV
Hoe registreer je in het deelregister counseling prenatale screening van de KNOV?
Benieuwd naar het bijscholingsaanbod?
Echocasuïstiek niet geaccrediteerd voor counseling prenatale screening
Nieuwe versie Kwaliteitseisen Informed consent & privacy

NIPT
Verzoek aan counselors
Nieuwe NIPT-aanvraag? Geef juiste aanvraagformulier mee
Verwijzing na afwijkende of mislukte NIPT

ECHOSCOPIE
TTSEO – Logboekbeoordeling
TTSEO – Registratie en uitbetaling
Onderzoek naar capaciteit ETSEO- en TTSEO-echoscopisten in Nederland
Onderzoek capaciteit: verzoek aan ETSEO- en TTSEO-echoscopisten
Leidraad TTSEO – navelstrenginsertie in de placenta niet te beoordelen  

Agenda

 

Postadres

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen
Radboudumc - SPN interne post 464
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Secretariaat